Dobrodošli na naše web stranice!

Naši patenti

OK Technology je stekao više od 100 patenata i patenata na korisne modele i dobio niz nagrada za napredak u nauci i tehnologiji, čiji je sistem proizvoda obuhvatio industriju papirnog papira, industriju higijenskih proizvoda, medicinsku industriju i industriju proizvoda za ličnu zaštitu.

Prikaži neke patente

Patent izuma za: Mašinu za pakovanje velikih vrećica za papirni papir

Patent izuma za: Mašinu za automatsko presavijanje tkiva lica promenljive specifikacije

Patent izuma za: Mašina za automatsko savijanje tkiva lica

Patent izuma za: Mehanizam za oblikovanje mašina za pakovanje mašina za vezivanje tkiva u toaletnim rolama

Patent izuma za: Mehanizam za otvaranje vrećica za pakovanje mašina za pakovanje mašina za umotavanje valjka

 Patent izuma za: Uređaj za slaganje okruglih toaletnih tkanina u toaletima

 Patent izuma za: Liniju za proizvodnju maramica

 Patent izuma za: Uređaj za slaganje okruglih toaletnih tkiva

Patent izuma za: Ravni uređaj za slaganje valjanih tkiva bez jezgre